CS PSP UJD

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA
CS PSP w Częstochowie 14-15.VI.2018 r.

CEL I ZAKRES KONFERENCJI

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych oraz integracja środowiska naukowego i służb działających w obszarze bezpieczeństwa.

TERMINARZ KONFERENCJI

PUBLIKACJE

Opłaty

Pełny udział w Konferencji: 550 PLN

Opłata obejmuje udział w obradach, publikację, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczysty bankiet, materiały konferencyjne.

Możliwość zakwaterowania w Centrum Hotelowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej za dodatkową opłatą (kontakt pod nr tel. 34 378 53 57).

Numer konta do wpłat:


92101012120016581391340000

z dopiskiem Konferencja

NBP o/o Katowice

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

KOMITET HONOROWY

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

PROGRAM KONFERENCJI

do pobrania w formacie PDF

REJESTRACJA

KONTAKT

UJD ITiSB